Hem

JN Trädvård

JN Trädvård

Levererar kvalitet

 

JN Trädvård står för kvalitet och noga utfört arbete. Strävan efter att utföra ett bra jobb och naturligtvis kundens önskemål är drivkraften. JN Trädvård utför sektionsfällning, markfällning eller beskärning av träd. Om det finns hinder under trädet jobbar vi runt det för att inte skada egendom eller andra planteringar av värde. Där är det kunden som bestämmer.

Beskärning

 

 

Det finns flera anledningar till att beskära ett träd. Det vanligaste är en önskan att få in mer ljus i sin trädgård. Här ska man dock vara försiktig med att inte ta bort för stora volymer eller för stora grenar. Det kortsiktiga reslutatet kan bli bra men det finns en risk att trädets reaktion av beskärningen blir att skjuta nya skott, och i förlägningen blir då trädet tätare än vad det var innan man utförde beskärningen. Här är arboristens kunskap och erfarenhet viktig för att veta vilka sorters träd som klarar av en beskärning och hur mycket som kan/bör tas bort.

Fritt kostnadsförslag i Göteborg med omnejd

Fällning

 

 

Det finns många anledningar till att man vill fälla träd. Tex trädet kan vara för stort, stå för nära egendom eller vara skadat. JN Trädvård kommer gärna ut och tittar på trädet för att hitta den bästa lösningen.

RUT-avdrag

 

 

Sedan den 1 augusti 2016 kan man göra RUT-avdrag på arbetskostnaderna vid trädfällning och trädbeskärning. För mer information gå in på

Kontakt via telefon:

0760248203

Kontakt via E-post: info@jntradvard.se

Copyright @ All Rights Reserved