Tjänster

Tjänster

Avancerad trädfällning

Avancerad trädfällning är oftast anledningen till att en arborist blir anlitad. Trädet kan stå för nära egendom och/eller något annat som hindrar en trädägare att fälla det själv. Sektionsfällning kan göras på många olika sätt. Det är storleken på trädet och ytan under trädet som avgör vilken metod som är lämpligast.

Underhållsbeskärning

Denna typ av beskärning innebär en sorts städning av trädkronan. Beskärningen innefattar bl a dödvedsbeskärning och borttagning av framtida problem i trädet, så som exempelvis korsande grenar, sprickor i grenar, för tunga grenar.

Tak och fasadbeskärning

När trädet växer för nära fastigheten är det lämpligt att skapa luft mellan huset och trädet. Dels för att trädet ska kunna stå kvar och för att fasaden inte ska angripas av mossa och alger. Mossor och alger trivs i fuktiga miljöer som skapas när träd står för nära fastigheten.

Markfällning

Markfällning är oftast det snabbaste sättet att fälla träd. Det utförs när det finns gott om plats runt omkring trädet.

Kranfällning

Fällning sker med hjälp av kranbil eller mobilkran. Hela träd eller sektioner lyfts ut med mindre risk att skada undervegetation eller fastigheten. Kranfällning kan även vara ett lämpligt alternativ då tiden det tar att bära ut ett träd genom svår terräng kan kosta mer en ett lyft med kran.

Plantera träd

JN Trädvård erbjuder råd och experthjälp vid val av träd och plantering av träd.

Belysning i träd

Vill du också ha en lika fin belysning i ditt träd som det finns på Liseberg? Detta går att ordna. JN Trädvård tar fram ett förslag på vad du behöver och monterar som du vill ha det.

Kontakt via telefon:

0760248203

Kontakt via E-post: info@jntradvard.se

Copyright @ All Rights Reserved