Tjänster från JN Trädvård

Fällning

Det finns många anledningar till att man vill fälla träd. Tex trädet kan vara för stort, stå för nära egendom eller vara skadat. JN Trädvård kommer gärna ut och tittar på trädet för att hitta den bästa lösningen.

Avancerad trädfällning

Avancerad trädfällning är oftast anledningen till att en arborist blir anlitad. Trädet kan stå för nära egendom och/eller något annat som hindrar en trädägare att fälla det själv. Sektionsfällning kan göras på många olika sätt. Det är storleken på trädet och ytan under trädet som avgör vilken metod som är lämpligast.

Kranfällning

Fällning sker med hjälp av kranbil eller mobilkran. Hela träd eller sektioner lyfts ut med mindre risk att skada undervegetation eller fastigheten. Kranfällning kan även vara ett lämpligt alternativ då tiden det tar att bära ut ett träd genom svår terräng kan kosta mer en ett lyft med kran.

Markfällning

Markfällning är oftast det snabbaste sättet att fälla träd. Det utförs när det finns gott om plats runt omkring trädet.

Beskärning

Det finns flera anledningar till att beskära ett träd. Det vanligaste är en önskan att få in mer ljus i sin trädgård. Här ska man dock vara försiktig med att inte ta bort för stora volymer eller för stora grenar. Det kortsiktiga reslutatet kan bli bra men det finns en risk att trädets reaktion av beskärningen blir att skjuta nya skott, och i förlägningen blir då trädet tätare än vad det var innan man utförde beskärningen. Här är arboristens kunskap och erfarenhet viktig för att veta vilka sorters träd som klarar av en beskärning och hur mycket som kan/bör tas bort.
Tak och fasadbeskärning

När trädet växer för nära fastigheten är det lämpligt att skapa luft mellan huset och trädet. Dels för att trädet ska kunna stå kvar och för att fasaden inte ska angripas av mossa och alger. Mossor och alger trivs i fuktiga miljöer som skapas när träd står för nära fastigheten.

Underhållsbeskärning

Denna typ av beskärning innebär en sorts städning av trädkronan. Beskärningen innefattar bl a dödvedsbeskärning och borttagning av framtida problem i trädet, så som exempelvis korsande grenar, sprickor i grenar, för tunga grenar.

Stubbfräsning

Om ni har en gammal stubbe på tomten som kanske står olämpligt för robotgräsklipparen, mitt i rabatten som ni tänkt anlägga eller där ni vill bygga en altan så kan vi ta hand om den. Vi har olika maskiner som klarar av att ta hand om både stora och små stubbar. 

Plantera träd

Vi utför träd- och häckplanteringar efter kundens egna önskemål. Vi kan även hjälpa till med rådgivning och att ta fram olika planteringsalternativ, kanske finns önskemål om ett träd som ger frukt, ett träd som har fina höstfärger eller att det blommar fint på våren. Vid trädplantering är det alltid viktigt att trädet man vill ha passar för den tilltänkta platsen. Vissa träd blir större än andra och det kräver att rätt utrymme finns. 

Bortforsling

Vi erbjuder bortforsling av ris och stockar, men finns önskemål om att kapa upp stockarna i ved så kan vi göra det.

RUT-avdrag på 50%

På våra trädgårdsrelaterade tjänster går det alldeles utmärkt med RUT-avdrag. Vi hjälper dig!