Beskärning av träd

För att ge träden de bästa förutsättningarna att växa sig stora och vackra kan det vara nödvändigt att beskära dem. Det finns också många andra olika anledningar till att ett träd behöver beskäras; det kanske står för nära huset, garaget, grannens tomt eller skymmer solen. Det finns därför en mängd olika typer av beskärningar exempelvis underhållsbeskärning, utrymmesbeskärning, säkerhetsbeskärning, kronreducering och hamling.

Det är viktigt att beskärning av träd går till på rätt sätt. Det går givetvis att beskära dina träd själv men det är många saker att tänka på och som du måste ta hänsyn till. Du behöver ha kunskap och erfarenhet för att beskärningen ska gå rätt till och eftersom det finns olika anledningar till att du behöver beskära träden är det också viktigt att du anpassar beskärningen efter orsaken.

Underhållsbeskärning

För att ge trädet bättre förutsättningar kan man låta göra en underhållsbeskärning. När man gör en underhållsbeskärning tar man exempelvis bort grenar som är olämpligt placerade i trädkronan, grenar som är för nära fastigheten, grenar som växer för lågt, grenar som är skadade av olika anledningar eller grenar som skaver mot varandra. Kort och gott gör man en städning av trädkronan då man tar bort de grenar i trädet som annars kan skapa problem.

beskärning

Utrymmesbeskärning Tak- och fasadbeskärning

När trädets grenar växer för nära eller mot en fastighet eller något annat föremål kan man behöva göra en utrymmesbeskärning. Grenar som växer för nära en fastighet kan skapa en miljö som är trivsam för mossor och alger. Denna typ av beskärning kan vara lämplig för att få in mer dagsljus i huset eller bara skapa mer rymd i trädgården.

Vanliga anledningar till att beskära träd

Träd som är fullvuxna blir ofta beskurna i förebyggande syfte. Det kan vara för att ta bort döda grenar, öka blomningen, förbättra trädets form eller få in mer ljus och luft i och under trädets krona. Beskärningen ger trädet en hälsosam struktur. Det kan också vara av säkerhetsskäl för att minska olika risker, exempelvis att avståndet mellan träd och väg är för kort, vilket kräver att trädet beskärs för att kunna stå kvar.

 

beskärning av träd

Hamling

Hamling är en form av beskärning som man främst gjorde förr i tiden då man ville ha foder till djuren. När man hamlar ett träd tar man bort alla skott till samma beskärningspunkt som föregående gång. Beroende på vilket trädslag man hamlar kan man göra det i olika intervaller, allt från varje år till vart tredje eller femte år. Vid återkommande hamling ska man undvika att låta skotten/grenarna bli större än 10 cm i diameter.

Kronreducering

Kronreducering är som det låter, en förminskning av kronan. Det kan vara för att hålla trädet mindre, minska vindfånget eller för att få in mer ljus på tomten. Det är inte alla trädarter som reagerar gynnsamt på denna typ av beskärning och här kommer vår kunskap som arborist väl till pass.

Beskära träd själv

Du kan beskära träd själv men då behöver du ha rätt utrustning och kunskap. Om trädet blir fel beskuret kan andra problem uppstå, exempelvis kan fruktträd ge dåligt med frukt, eller i värsta fall ingen alls. Trädet kan även bli mer känsligt för sjukdomar och röta. Det som väl är borttaget från trädet kan du inte göra något åt, det går varken att laga eller göra om.

Varför anlita hjälp?

En arborist är en person som bland annat har stora kunskaper om att beskära träd. Arborister vet vilken typ av beskärning som behöver utföras och hur mycket ett träd klarar av att bli beskuret för bästa resultat. Anlitar du en arborist ökar du förutsättningarna för att trädet inte tar skada. Det kan nämligen ta flera år att rätta till ett träd som blivit beskuret fel.

beskärning av träd

Fördelar och risker med att beskära träd

En fördel med trädbeskärning är att du kan forma trädet utefter hur du vill ha det. Det kan också ge mer ljus till din trädgård och få trädet att blomma mer och då dessutom ge mer frukt om det är fruktträd. En annan fördel med beskärningen är att du kan hindra trädet från att störa exempelvis dina grannar. De slipper spretande grenar som tagit sig över till deras tomt.

Det är en risk att beskära träd eftersom det lätt kan bli fel, framför allt om du gör det själv. Det kanske inte ger det resultat du vill ha och kan dessutom skada trädet. För mycket beskärning kan också påverka trädets hälsa negativt. Trädet kan inte producera näring i samma utsträckning och det kan bli drabbat av skadedjur eller röta. Trädets strukturella styrka kan även den gå förlorad. Av de anledningarna är det en fördel att anlita någon som har kunskap, vilket minimerar risken att det blir fel.
Kontakta oss på JN Trädvård så hjälper vi dig!

Läs mer om våra tjänster

RUT-avdrag på 50%

På våra trädgårdsrelaterade tjänster går det alldeles utmärkt med RUT-avdrag. Vi hjälper dig!