Stubbfräsning

Behöver du hjälp med att ta bort stubbar efter fällda träd så hjälper vi gärna till. Som bilden visar använder vi en maskin som mal ned stubben till träflis som kan återanvändas som marktäckare eller till komposten som näringsrikt material.

Självklart kan du använda RUT avdraget för stubbfräsning, jobbet utförs snabbt och enkelt på ett fackmannamässigt sätt.

Stubbfräsning

RUT-avdrag på 50%

På våra trädgårdsrelaterade tjänster går det alldeles utmärkt med RUT-avdrag. Vi hjälper dig!