Fällning av träd

Olika anledningar till Trädfällning

Det finns flera anledningar till varför en arborist kan behöva fälla ett träd. En vanlig anledning kan vara säkerhet, för att exempelvis hålla avstånd mellan träd och bostad alternativt ta ner ett träd som lutar över garaget eller andra träd. Att få mer plats, mindre skugga eller andra estetiska aspekter är också vanliga anledningar att vilja fälla träd. Det kan även vara så att trädet är sjukt och behöver bli nedtaget av den anledningen.

Markfällning

Markfällning är den snabbaste metoden att använda när ett träd behöver fällas. För att det ska fungera krävs att trädet inte står för besvärligt till eller på en riskfylld plats. Det behöver finnas tillräckligt med plats runt omkring trädet så att det inte gör skada på andra träd, egendom eller liknande. För att det ska falla åt önskat håll används bland annat kilar, brytjärn och linor som dras i riktningen det ska falla.

Avancerad trädfällning

Avancerad trädfällning är ett väldigt brett uttryck. Det kan vara t ex att man använder ett rep till de grenar och stockar som behöver sänkas ned till marken för att undvika att förstöra egendom eller annat av värde. Fördelen med den här tekniken är att man kan sprida ut belastningen i trädet med hjälp av olika förankringspunkter i form av block som repet löper genom. Det fungerar precis som ett fiskespö. Repet löper även genom en typ av friktionsbroms vilket gör att man kan fira ner även stora tunga grenar eller stockar kontrollerat.

Man kan även räkna in zipline (linbana) som avancerad trädfällning. Då kan man använda sig av ett rep som är förankrat i trädet man fäller och en förankring nere på marken vid lämplig punkt. Det är en metod då man har hög kontroll och man kan med fördel få grenarna att hamna på en plats närmare vägen för eventuell borttransport.

trädfällning

Sektionsfällning

När ett träd inte går att fälla från marken så använder arboristen vanligen en teknik som heter sektionsfällning. Det innebär att en arborist klättrar upp i trädet för att sedan bitvis såga ner det. Grenar och delar av stammen tas ned i bitar som man kan hantera för hand eller som kan falla fritt till den plats man har under trädet. En erfaren arborist kan avgöra åt vilket håll man fäller ut delarna och med vilket snitt man kan använda.

Det man tar hänsyn till är bl a trädart, om trädet är dött eller levande, vikt, vinklar, väder och vind osv. Sektionsfällning passar för träd som exempelvis står i tät bebyggelse, bredvid en väg och på liknande platser.

Fällning med lyftkran

Att fälla ett träd med lyftkran passar de träd som är komplicerade och svåra att fälla på traditionellt sätt. Det kan vara träd som är för stora och tunga, det finns för lite plats under trädet eller att det inte finns något annat sätt än att lyfta ut trädet från platsen. Det är väldigt viktigt att man tillsammans med kranoperatören har gjort rätt bedömning på vikter, vinklar, väder och vind, avstånd till hinder osv.

Då man inte alltid kan undvika att det man sågar av lyfts upp och förflyttas över arboristen är det väldigt viktigt att allt utförs med stor noggrannhet, från arboristen till kranoperatörens sida. Vid de första delarna av lyften är det stor belastning på kranen då kranens bom är långt ut. Metoden kräver att det finns en tillräckligt stor uppställningsplats för en mobilkran.

Trädets fällriktning

För att fälla ett träd på rätt sätt måste arboristen utvärdera vilken metod som passar bäst. När arboristen ska bestämma metod kontrolleras åt vilket håll trädet lutar.

Majoriteten av alla träd har en naturlig fällriktning som bestäms utifrån trädets lutning, grenverket, vindriktning och om marken är plan eller kuperad. Det går, till en viss del, att fälla trädet mot dess naturliga fällriktning men det innebär alltid mer fysisk ansträngning och ökade risker.

Fördelar och risker

Det finns flera fördelar med att ta bort träd från din tomt. Det kan handla om en säkerhetsaspekt om trädet riskerar att ramla över exempelvis bostaden eller vägen. Det kan även vara bra för att få in mer ljus i hemmet om trädet blockerar solljuset. Ibland är det så att trädet står på en plats du vill kunna använda till annat och genom att fälla trädet skapar du mer yta på din tomt.

Att fälla ett träd på rätt sätt kräver både kunskap och erfarenhet. Gör du det själv utan erfarenhet finns en risk att delar av trädet faller åt fel håll. Det finns även en risk att du själv blir skadad. Ska ett träd bli nedtaget nära trafik, byggnader eller elledningar behöver du både planera och veta vilken metod som är rätt att använda. För att undvika att onödiga risker uppstår är det bättre att kontakta en professionell arborist.

Läs mer om våra tjänster

 

RUT-avdrag på 50%

På våra trädgårdsrelaterade tjänster går det alldeles utmärkt med RUT-avdrag. Vi hjälper dig!