JN Trädvård ger dig ett

Fritt kostnadsförslag i Göteborg med omnejd

0760-248203

Trädvård

RUT-avdrag på 50%

2016 ändrades reglerna för RUT-avdrag och de utökade tjänster där man har rätt till RUT-avdrag så som:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning, och vedkapning.
  • Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Vi hjälper dig självklart med detta

 

 

Trädvård

Fällning

Det finns många anledningar till att man vill fälla träd. Tex trädet kan vara för stort, stå för nära egendom eller vara skadat. JN Trädvård kommer gärna ut och tittar på trädet för att hitta den bästa lösningen.

Trädvård

Beskärning

Det finns flera anledningar till att beskära ett träd. Det vanligaste är en önskan att få in mer ljus i sin trädgård. Här ska man dock vara försiktig med att inte ta bort för stora volymer eller för stora grenar. Det kortsiktiga reslutatet kan bli bra men det finns en risk att trädets reaktion av beskärningen blir att skjuta nya skott, och i förlägningen blir då trädet tätare än vad det var innan man utförde beskärningen. Här är arboristens kunskap och erfarenhet viktig för att veta vilka sorters träd som klarar av en beskärning och hur mycket som kan/bör tas bort.

JN Trädvårds tjänster

Avancerad trädfällning

Avancerad trädfällning är oftast anledningen till att en arborist blir anlitad. Trädet kan stå för nära egendom och/eller något annat som hindrar en trädägare att fälla det själv. Sektionsfällning kan göras på många olika sätt. Det är storleken på trädet och ytan under trädet som avgör vilken metod som är lämpligast.

Tak och fasadbeskärning

När trädet växer för nära fastigheten är det lämpligt att skapa luft mellan huset och trädet. Dels för att trädet ska kunna stå kvar och för att fasaden inte ska angripas av mossa och alger. Mossor och alger trivs i fuktiga miljöer som skapas när träd står för nära fastigheten.

Kranfällning

Fällning sker med hjälp av kranbil eller mobilkran. Hela träd eller sektioner lyfts ut med mindre risk att skada undervegetation eller fastigheten. Kranfällning kan även vara ett lämpligt alternativ då tiden det tar att bära ut ett träd genom svår terräng kan kosta mer en ett lyft med kran.

Underhållsbeskärning

Denna typ av beskärning innebär en sorts städning av trädkronan. Beskärningen innefattar bl a dödvedsbeskärning och borttagning av framtida problem i trädet, så som exempelvis korsande grenar, sprickor i grenar, för tunga grenar.

Markfällning

Markfällning är oftast det snabbaste sättet att fälla träd. Det utförs när det finns gott om plats runt omkring trädet.

Plantera träd

JN Trädvård erbjuder råd och experthjälp vid val av träd och plantering av träd.

Belysning i träd

Vill du också ha en lika fin belysning i ditt träd som det finns på Liseberg? Detta går att ordna. JN Trädvård tar fram ett förslag på vad du behöver och monterar som du vill ha det.

Därför skall du välja JN Trädvård

 JN Trädvård står för kvalitet och noga utfört arbete. Strävan efter att utföra ett bra jobb och naturligtvis kundens önskemål är drivkraften. JN Trädvård utför sektionsfällning, markfällning eller beskärning av träd. Om det finns hinder under trädet jobbar vi runt det för att inte skada egendom eller andra planteringar av värde. Där är det kunden som bestämmer.

RUT-avdrag på 50%

Alla de tjänster vi utför som kan klassas som trädgårds relaterat arbete ingår i RUT-avdraget.
Vi följer skatteverkets regler